25.11

2. Konferencja "Kultura i rozwój"

Program Kultura i rozwój stawia sobie zadanie stworzenia mapy nowych praktyk kulturowych oraz scharakteryzowanie ich pod kątem oddziaływania pro-rozwojowego. Na program składają się analizy case studies realizowane pod opieką prof. Jerzego Hausnera przez zespół jego seminarzystów, doktorantów i współpracowników w Instytucie Studiów Zaawansowanych w Warszawie, jak również wyniki programu badawczo-konwersatoryjnego Fraktale, prowadzonego przez Edwina Bendyka we współpracy z Fundacją Nowej Kultury Bęc Zmiana w Narodowym Centrum Kultury.

Podczas 2. Konferencji "Kultura i rozwój" zaprezentujemy wyniki tych badań. Omówionych zostanie 6 studiów przypadku: Autonomiczne Centrum Społeczne Cicha 4 (Lublin), Fundacja Cohabitat (Łódź), Koło Gospodyń Wiejskich (Lesznowola), Praska Biblioteka Sąsiedzka (Warszawa), Stowarzyszenie De-novo (Dynów) i Teatr Łaźnia Nowa (Kraków/Nowa Huta) oraz poznamy  konkluzje płynące z konwersatoriów programu Fraktale. Uczestnicy Konferencji odpowiedzą na pytanie: w jaki sposób nowe praktyki kulturowe zorientowane na upodmiotowienie, wspólnotowość, partycypację i społeczną podtrzymywalność przyczyniają się do podniesienia jakości życia obywateli, to jest – do rozwoju społeczno-gospodarczego. Do grona panelistów zaprosiliśmy m.in. prof. Monikę Kosterę, Edwina Bendyka, prof. Annę Gizę, prof. Jerzego Hausnera.

Na zamknięcie Konferencji zaprezentujemy spektakl „Lepiej tam nie idź. Zmiany” w reżyserii Michała Borczucha, zrealizowany w programie Wielkopolska: Rewolucje 2014.

16.10
g. 18:00

prof. Eckhard Hein: The macroeconomics of finance-dominated capitalism - a Kaleckian perspective

Z perspektywy makroekonomii można wyróżnić cztery obszary, na które kapitalizm finansowy wywiera istotny wpływ: podział dochodów, inwestycje w kapitał akcyjny, zadłużenie i konsumpcję gospodarstw domowych, wreszcie poziom eksportu i bilansu płatniczego. Zastosowanie rozwiniętych kaleckiańskich modeli podziału dochodu i wzrostu pozwoli na analizę tych czterech obszarów pod kątem efektów krótkoterminowych dla zagregowanego popytu, akumulacji kapitału i wzrostu oraz efektów średnio- i długoterminowych dla stabilności gospodarczej i finansowej. Wnioski ogólne wykładu dotyczyć będą polityki gospodarczej: jedyna droga trwałego wyjścia ze sprzeczności kapitalizmu finansowego wymaga strategii na rzecz wzrostu płac bądź umasowienia innych dochodów – na poziomie regionalnym i globalnym.

Dyskusję po wykładzie prof. Eckharda Heina poprowadzi prof. Jerzy Osiatyński.  

Spotkanie w języku angielskim / The lecture will be held in English

14.10
g. 18:00

prof. Jerzy Hausner "Kultura jako ścieżka wyjścia z kryzysu" - inauguracja roku akademickiego 2014/2015

Zapraszamy na inaugurację nowego roku akademickiego w Instytucie Studiów Zaawansowanych!

Kultura jako ścieżka wyjścia z kryzysu
Świat jest przytłoczony kryzysem. Nie jest to kryzys koniunkturalny, kryzys w systemie globalnej gospodarki kapitalistycznej, lecz kryzys strukturalny, kryzys samego systemu. Obszarem, gdzie poszukiwać należy sposobów przełamania kryzysu cywilizacji rynkowej jest kultura rozumiana nie w kategoriach ekonomicznych, lecz antropologicznych. Centralnym zagadnieniem staje się zatem to, jak zbuntowanych konsumentów (oburzonych) przekształcić w aktywnych obywateli - uczestników kultury i rozwoju. Z odpowiedzi na to pytanie może stopniowo wyłonić się alternatywne myślenie, które stanie się podłożem głębokiej transformacji naszej cywilizacji.


Po wykładzie zapraszamy na dyskusję z udziałem prof. Jerzego Hausnera, Bogny Świątkowskiej (Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana) i Michała Sutowskiego (Instytut Studiów Zaawansowanych). 
Moderacja: Igor Stokfiszewski.


02.10

Zapisy na semestr zimowy 2014/2015. Zapraszamy!

Zakończyły się zapisy na seminaria semestru zimowego 2014/2015.
Wpłynęło prawie 400 zgłoszeń - serdecznie dziękujemy za tak duże zainteresowanie naszym programem!

W semestrze zimowym zajęcia prowadzą: prof. Agata Bielik-Robson, dr Weronika Chańska, dr Kinga Dunin, Jakub Dymek, dr MaciejGdula, prof. Jerzy Hausner, prof. Ewa Łętowska, dr MaciejSosnowski, Igor Stokfiszewski.

Informujemy, że wyniki naboru zostały już rozesłane. Jeśli aplikowali Państwo na seminaria, a nie otrzymali maila z informacjami, prosimy o sprawdzenie folderu "spam" lub kontakt na adres: info@instytut-studiow.pl.

18.06
g. 18:00

prof. Max Koch: Kapitalizm, rozwój ujemny i zmiana klimatu

Czy w bieżącej sytuacji zagrożenia ekologicznego wszystkie narzędzia przedstawiane jako odpowiedź na kryzys są rzeczywiście skuteczne? Czy kapitalizm da się pogodzić z odtwarzaniem życia biologicznego na ziemi takim, jakie znamy je od setek lat? Czy da się oddzielić rozwój od wzrostu gospodarczego? 

Na te pytania poszukiwać będziemy odpowiedzi podczas otwartego seminarium z udziałem Maxa Kocha 
(Department of Social Work and Social Welfare, Lund University), który specjalizuje się w zagadnieniach zmian klimatycznych, kapitalizmu i przekształceń welfare state.

W dyskusji udział wezmą także Edwin Bendyk, Adam Ostolski, Michał Sutowski Maciej Gdula.

Subskrybuje zawartość

INSTYTUT STUDIÓW ZAAWANSOWANYCH
ul. Foksal 16 II p.
00-372, Warszawa
tel. +48 22 505 66 90
info@instytut-studiow.pl
 

Zapowiedzi:
WIDEO
Niemcy: Polityka zagraniczna na rozstajach
06.05.2014
WIDEO
Susan Buck Morss: Hegel Haiti i historia uniwersalna
25.04.2014
WIDEO
prof. Julio López: Consequences of capital inflows
23.04.2014
WIDEO
Prof. Ash Amin: Arts of the Political
23.04.2014
WIDEO
Konferencja "Kultura i Rozwój" - otwarcie
10.01.2014
WIDEO
Konferencja "Kultura i Rozwój" - wykład prof. Johna Urry'ego
10.01.2014
WIDEO
Konferencja "Kultura i Rozwój" - panel podsumowujący
10.01.2014
WIDEO
Konferencja "Kultura i Rozwój"
10.01.2014