24.04
g. 19.00

Niemcy: Polityka zagraniczna na rozstajach

W którą stronę ewoluować będzie niemiecka polityka zagraniczna w najbliższych latach i jak wyglądać będą relacje Berlina z Waszyngtonem, Moskwą i Pekinem? Czy Niemcy będą chciały przejąć przywództwo w działaniach UE na arenie międzynarodowej, czy też ulegną pokusie wykorzystania dzisiejszej potęgi do szukania dla siebie miejsca w świecie bez oglądania się na Europę lub nawet w opozycji do niej? Czy tradycyjna „więź z Zachodem” jest nadal wystarczająco silna, by zapobiec temu ostatniemu scenariuszowi?

Goście:  Jörg Lau (publicysta „Die Zeit”), Hans Kundnani (ECFR), Anna Kwiatkowska-Drożdż (Ośrodek Studiów Wschodnich)
Prowadzenie: Piotr Buras (ECFR, Warszawa)  

Spotkanie w języku niemieckim tłumaczone symultanicznie.

 

16.04
g. 19:00

Premiera książki Susan Buck-Morss "Hegel, Haiti i historia uniwersalna"

Kiedy w 2000 roku Susan Buck-Morss opublikowała w „Critical Inquiry” artykuł pt. Hegel i Haiti, wzbudził on ogromne zainteresowanie i wywołał falę krytyki. Autorkę chwalono za spektakularną krytykę eurocentryzmu, ganiono zaś za ożywianie idei humanizmu i historii uniwersalnej. Książka Hegel, Haiti i historia uniwersalna, która powstała w odpowiedzi na krytykę, burzy nasze wyobrażenia o nowoczesności, historii, wolności. Jest ciosem wymierzonym w kanoniczny model uprawiania humanistyki.

W spotkaniu autorskim z prof. Susan Buck-Morss uczestniczyć będą prof. Agata Bielik-Robson i dr hab. Adam Lipszyc.

15.04
g. 18:00

prof. Ash Amin: Arts of the Political

Arabska Wiosna i ruchy Occupy wyrwały „polityczność” z objęć „polityki jaką znamy” – odgórnej, wpisanej w ustalone reguły, zamkniętej w horyzoncie teraźniejszości. Profesor Ash Amin, autor książki Arts of the Political pokazuje, jak lewica XXI wieku mogłaby wynaleźć się na nowo – stworzyć przekonujące wizje emancypacji, inspirować nowe tożsamości, wzbudzać emocje i pragnienia, przede wszystkim jednak budować organizacje przekładające roszczenia na polityczną praktykę – wzorem wielkich ruchów sprzed stulecia, od sufrażystek po związki zawodowe i socjaldemokrację.

Wykład odbywa się w ramach seminarium "Kultura i rozwój". Dyskusję po wykładzie poprowadzi prof. Jerzy Hausner.
Spotkanie w języku angielskim / The lecture will be held in English.

10.04 - 11.04

Konferencja naukowa "Przemiany kapitalizmu a doświadczenie biograficzne"

Specyfiką kapitalizmu jest ciągłe podważanie zastanych stosunków społecznych stanowiących ograniczenie dla procesów akumulacji. Od lat 70. rodzina, tożsamość zawodowa, czy związki zawodowe, które wcześniej stanowiły stabilny element powojennych społeczeństw zaczęły ulegać głębokim przekształceniom. Ich rytm wyznaczały wezwania do większej elastyczności stosunków pracy, zachęty do nonkonformizmu w podejściu do kariery i krytyka ograniczeń stawianych przez sztywne organizacje. Tym przemianom kulturowym towarzyszyło przenoszenie produkcji przemysłowej do krajów o niższych kosztach pracy, segmentacja rynków pracy, zwiększona mobilność międzynarodowa siły roboczej i wzrost nierówności społecznych. Ukazanie powiązań między przemianami kapitalizmu a doświadczeniem biograficznym daje szanse lepszego zrozumienia zarówno stabilności postfordowskiego kapitalizmu, jak i źródeł które mogą prowadzić do jego zmiany.

Gośćmi konferencji będą: prof. Daniel Bertaux, prof. Cathrine Delcroix, dr hab. Izabela Wagner, dr Maciej Gdula, dr Mikołaj Lewickidr Przemysław Sadura, dr Sylwia Urbańska, dr Joanna Wawrzyniak.

Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy do 7 kwietnia 2014 za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie.
Liczba miejsc ograniczona.

27.03
g. 19:00

prof. Peter Moss: Demokracja: podstawowa wartość publicznej edukacji

Demokracja i placówki edukacyjne rzadko wymieniane w jednym zdaniu. Kiedy zaczyna się przygotowanie do życia w demokratycznym społeczeństwie? W przedszkolu? W żłobku? W szkole? Czy dopiero wtedy, gdy osiąga się wiek uprawniający do głosowania w wyborach?

Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego oraz Instytut Studiów Zaawansowanych zapraszają na wykład prof. Petera Mossa, po którym odbędzie się dyskusja z udziałem prof. Anny Gizy (UW), dr Anny Kordasiewicz (UW) i dr Katarzyny Gawlicz (Dolnośląska Szkoła Wyższa). 

Spotkanie w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym. 
Wstęp wolny po rejestracji: www.frd.org.pl/wyklad

Subskrybuje zawartość

INSTYTUT STUDIÓW ZAAWANSOWANYCH
ul. Foksal 16 II p.
00-372, Warszawa
tel. +48 22 505 66 90
info@instytut-studiow.pl
 

WIDEO
Konferencja "Kultura i Rozwój" - otwarcie
10.01.2014
WIDEO
Konferencja "Kultura i Rozwój" - wykład prof. Johna Urry'ego
10.01.2014
WIDEO
Konferencja "Kultura i Rozwój" - panel podsumowujący
10.01.2014
WIDEO
Konferencja "Kultura i Rozwój"
10.01.2014
WIDEO
Skok w nowoczesność - fatum polskiego (niedo)rozwoju.
09.12.2013
WIDEO
Prof. Amit Bhaduri: What remains of the theories
09.12.2013
WIDEO
Graff, Środa, Żakowski, Gdula: Drogi polskiego feminizmu
09.12.2013
WIDEO
Prof. Malcolm Sawyer: Konsekwencje Paktu Fiskalnego
09.12.2013