29.11
g. 18.00

Premiera książki "Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków"

Jak kultura wyprowadzi Polskę z rozwojowego dryfu

Premiera książki Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków pod redakcją Jerzego Hausnera, Izabeli Jasińskiej, Mikołaja Lewickiego i Igora Stokfiszewskiego.

Spośród wszystkich obszarów, gdzie ukrywają się istotne zasoby rozwojowe, kultura zajmuje miejsce najbardziej peryferyjne. Jej potencjał rozwojowy jest nierozpoznany, nieuznany w dominującym dyskursie o rozwoju, nie stanowi on także przedmiotu polityk publicznych. A jednak to kultura może wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu. Jak rozumiana kultura? Kreowana w jakich warunkach organizacyjnych? W jaki sposób przekładająca się na społeczny dobrostan? Poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania poświęciliśmy czteroletni program seminariów, konferencji i badań, z których konkluzje zawarliśmy w prezentowanej książce. 

W spotkaniu wezmą udział: prof. Jerzy Hausner, dr Mikołaj Lewicki, dr Maria Rogaczewska, Igor Stokfiszewski i dr Anna Świętochowska

16.11 - 17.11

Konferencja naukowa "Systemy klasowe w Europie Środkowej"

Analiza z perspektywy klas społecznych jest obecnie coraz częściej wykorzystywana jako narzędzie pozwalające lepiej zrozumieć niedawną historię społeczeństw Europy Środkowej i dzisiejsze uwarunkowania wielu dziejących się procesów. Powrotowi do kategorii klas towarzyszy znaczne zróżnicowanie wypracowywanych koncepcji. Konferencja będzie okazją do skonfrontowania ze sobą różnorodnych sposobów badania i ujmowania klas w Europie Środkowej – ze szczególnym naciskiem na przypadek Polski – i okazją do zastanowienia się nad specyfiką regionu wobec innych części świata. Szczególny nacisk położony zostanie na refleksję nad możliwymi kierunkami przekształceń systemów klasowych i konsekwencji tych przemian dla rzeczywistości politycznej.

Gośćmi konferencji będą: prof. Klaus Dörre, prof. Henryk Domański, dr hab. Maciej Gdula, dr hab. Adam Mrozowicki, dr Magda Szcześniak, dr Sylwia Urbańska, dr Mikołaj Lewicki.


Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy do 11 listopada 2016 za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie. Liczba miejsc ograniczona. Wstęp wolny.

_______________

WYKŁAD OTWARTY

16 listopada, środa
godz. 18.00
Wykład wprowadzający / Einführungsvortrag: prof. Klaus Dörre: Neue Klassengesellschaften. Soziale Spaltungen, rechtspopulistische Revolte, Alternativen (Nowe społeczeństwa klasowe. Podziały społeczne, prawicowo-populistyczna rewolta, alternatywy)

Wykład w języku niemieckim tłumaczony symultanicznie na język polski. Der Vortrag wird in Deutsch gehalten und deutsch/polnisch simultan übersetzt.

25.10
g. 18.00

Prof. Marek Belka: Ekonomiczny wymiar kryzysu Unii Europejskiej

WYKŁAD INAUGURUJĄCY ROK AKADEMICKI 2016/2017
________________________________________

Podstawową przyczyną kryzysu strefy euro jest dywergencja ekonomiczna krajów unii walutowej, a rozwiązanie kryzysu strefy euro wymaga politycznej zgody społeczeństw europejskich – z tych przesłanek wychodzi profesor Marek Belka. Główne wątki jego wykładu dotyczyć będą waluty euro jako wzmacniacza zróżnicowania gospodarczego, polityki pieniężnej jako stabilizatora sytuacji budżetowej oraz długofalowych kosztów prowadzenia tej polityki.

Dyskusję po wykładzie prof. Marka Belki poprowadzi Sławomir Sierakowski

25.06
g. 10.00-14.00

Traktor Idea Ursusa

Traktor Idea Ursusa, czyli pomnik Traktora 

Minął ponad rok od złożenia Petycji adresowanej do Prezydentki Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz w sprawie pozostawienia w Ursusie zabytkowej kolekcji Muzeum Historii Ursusa, gromadzonej przez lata działalności Zakładów Mechanicznych Ursus. Kolekcja składa się z ok. 400 cennych maszyn i pamiątek zakładowych sięgających początków XX w. W wyniku przekształceń własnościowych eksponaty te znalazły się w posiadaniu Polskiego Holdingu Obronnego, który wystawił kolekcję na sprzedaż. 

Społeczność Ursusa, byli pracownicy i pracownice fabryki oraz artyści i aktywiści skupieni wokół działań w Ursusie postanowili wspólnie z władzami dzielnicy zawalczyć o zachowanie kolekcji w Ursusie i ustanowienie instytucji dedykowanej dziedzictwu kultury przemysłowej po zamkniętych zakładach. Od roku trwają w tej sprawie negocjacje. 

Inicjatorzy Petycji „Ratujmy zabytkową kolekcję fabryki Ursus!” ponownie włączają się w dialog na temat spuścizny po ZM Ursus i 25 czerwca 2016 o godzinie 14:00 ustawią przed Urzędem Dzielnicy instalację artystyczną Traktor-Idea- Ursusa. 

Instalacja artystyczna – pomnik traktora – została zaprojektowana i wykonana według pomysłu Jaśminy Wójcik z oryginalnych części różnych modeli ciągników marki Ursus przez traktorzystów, pasjonatów maszyn rolniczych, byłych pracowników i pracownice ZM Ursus oraz mieszkańców i mieszkanki dzielnicy podczas wspólnych warsztatów. Jest naszym darem dla przyszłego muzeum Ursusa. 

Subskrybuje zawartość

INSTYTUT STUDIÓW ZAAWANSOWANYCH
ul. Foksal 16 II p.
00-372, Warszawa
tel. +48 22 505 66 90
instytut@krytykapolityczna.pl

 
 

WIDEO
Konferencja "Lata 70. jako źródło współczesności". Nie tylko Czterdziestolatek. Przemiany kultury w latach 70.
03.11.2015
WIDEO
Konferencja "Lata 70. jako źródło współczesności". Od industrializacji do modernizacji (cz. 1)
03.11.2015
WIDEO
Konferencja "Lata 70. jako źródło współczesności". Od industrializacji do modernizacji (cz. 2)
03.11.2015
WIDEO
The opening lecture prof. Claus Offe: The 70s as an age of discontinuity: Roots of our present condition?
03.11.2015
WIDEO
Prof. Walzer: Paradox of liberation: secular revolutions and religious counter-revolutions
03.11.2015
WIDEO
#KPlive: Komu wolno żyć w Polsce? Bikont | Gross | Smolar | Zaremba | Prowadzenie: Sierakowski
03.11.2015
WIDEO
Ursus znaczy niedźwiedź. Film Jaśminy Wójcik o byłych ZPC Ursus i konieczności upamiętnienia ich historii
25.02.2015
WIDEO
Dr Thomas Palley: Milton Friedman’s Capture of Economics: Exposing the Role of Ideology in Theory
04.02.2015