25.10
g. 18.00

Prof. Marek Belka: Ekonomiczny wymiar kryzysu Unii Europejskiej

WYKŁAD INAUGURUJĄCY ROK AKADEMICKI 2016/2017
________________________________________

Podstawową przyczyną kryzysu strefy euro jest dywergencja ekonomiczna krajów unii walutowej, a rozwiązanie kryzysu strefy euro wymaga politycznej zgody społeczeństw europejskich – z tych przesłanek wychodzi profesor Marek Belka. Główne wątki jego wykładu dotyczyć będą waluty euro jako wzmacniacza zróżnicowania gospodarczego, polityki pieniężnej jako stabilizatora sytuacji budżetowej oraz długofalowych kosztów prowadzenia tej polityki.

Dyskusję po wykładzie prof. Marka Belki poprowadzi Sławomir Sierakowski

25.06
g. 10.00-14.00

Traktor Idea Ursusa

Traktor Idea Ursusa, czyli pomnik Traktora 

Minął ponad rok od złożenia Petycji adresowanej do Prezydentki Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz w sprawie pozostawienia w Ursusie zabytkowej kolekcji Muzeum Historii Ursusa, gromadzonej przez lata działalności Zakładów Mechanicznych Ursus. Kolekcja składa się z ok. 400 cennych maszyn i pamiątek zakładowych sięgających początków XX w. W wyniku przekształceń własnościowych eksponaty te znalazły się w posiadaniu Polskiego Holdingu Obronnego, który wystawił kolekcję na sprzedaż. 

Społeczność Ursusa, byli pracownicy i pracownice fabryki oraz artyści i aktywiści skupieni wokół działań w Ursusie postanowili wspólnie z władzami dzielnicy zawalczyć o zachowanie kolekcji w Ursusie i ustanowienie instytucji dedykowanej dziedzictwu kultury przemysłowej po zamkniętych zakładach. Od roku trwają w tej sprawie negocjacje. 

Inicjatorzy Petycji „Ratujmy zabytkową kolekcję fabryki Ursus!” ponownie włączają się w dialog na temat spuścizny po ZM Ursus i 25 czerwca 2016 o godzinie 14:00 ustawią przed Urzędem Dzielnicy instalację artystyczną Traktor-Idea- Ursusa. 

Instalacja artystyczna – pomnik traktora – została zaprojektowana i wykonana według pomysłu Jaśminy Wójcik z oryginalnych części różnych modeli ciągników marki Ursus przez traktorzystów, pasjonatów maszyn rolniczych, byłych pracowników i pracownice ZM Ursus oraz mieszkańców i mieszkanki dzielnicy podczas wspólnych warsztatów. Jest naszym darem dla przyszłego muzeum Ursusa. 

28.05 - 25.06

Festiwal Kuronia 2016

Muszę robić rzeczy ważne, przekraczające mnie i moje życie. Bez takiego działania zanudziłbym się na śmierć. // Jacek Kuroń

Postać Jacka Kuronia jest żywo pamiętana i wspominana. Chcemy, by stała się także realną inspiracją do krytycznego myślenia o Polsce współczesnej i wyzwaniach na przyszłość. To właśnie niezgodna na zastany świat i gorączkowa pasja jego naprawy stanowiła sedno politycznej, społecznej i - szerzej - egzystencjalnej myśli współtwórcy KOR.

Zapraszamy na trzecią edycję Festiwalu im. Jacka Kuronia.
www.festiwalkuronia.pl  

14.04
g. 18.00

Prof. Amit Bhaduri: Economic Power, Inequality and Democracy

Władza ekonomiczna, nierówności i demokracja

Demokrację uznajemy powszechnie za najbardziej pożądany typ ustroju. Mimo to w rozwiniętych krajach kapitalistycznych, jak USA, ale też w biedniejszych krajach rozwijających się, jak Indie, narasta poczucie, że coś z tą formą reprezentacji politycznej jest nie tak. Aby lepiej zrozumieć usterki współczesnej demokracji i sposoby ich naprawy, musimy poznać naturę i praktykę władzy ekonomicznej w gospodarce rynkowej, jej związki z instytucjami oraz ideologią. W swoim wykładzie profesor Amit Bhaduri spróbuje te skomplikowane kwestie rozszyfrować.

Dyskusję po wykładzie poprowadzi prof. Jerzy Osiatyński

Spotkanie w języku angielskim. / The lecture will be held in English. 
_________

Wykładowi towarzyszy premiera publikacji "Globalny kryzys gospodarczy po roku 2008. Perspektywa postkeynesowska. Wybór teksów pod redakcją Kazimierza Łaskiego i Jerzego Osiatyńskiego". Wśród autorów: Amit Bhaduri, Mark Blyth, Heiner Flassbeck, James K. Galbraith, Eckhard Hein, Jan Kregel, Paul Krugman, Abba Lerner, Julio López Gallardo, Kazimierz Łaski, Jerzy Osiatyński, Thomas I. Palley, Martin Riese, Malcolm Sawyer, Robert Skidelsky, Friederike Spiecker i Jan Toporowski.

Dla uczestników wykładu publikacja dostępna bezpłatnie.

Subskrybuje zawartość

INSTYTUT STUDIÓW ZAAWANSOWANYCH
ul. Foksal 16 II p.
00-372, Warszawa
tel. +48 22 505 66 90
instytut@krytykapolityczna.pl

 
 

WIDEO
Konferencja "Lata 70. jako źródło współczesności". Nie tylko Czterdziestolatek. Przemiany kultury w latach 70.
03.11.2015
WIDEO
Konferencja "Lata 70. jako źródło współczesności". Od industrializacji do modernizacji (cz. 1)
03.11.2015
WIDEO
Konferencja "Lata 70. jako źródło współczesności". Od industrializacji do modernizacji (cz. 2)
03.11.2015
WIDEO
The opening lecture prof. Claus Offe: The 70s as an age of discontinuity: Roots of our present condition?
03.11.2015
WIDEO
Prof. Walzer: Paradox of liberation: secular revolutions and religious counter-revolutions
03.11.2015
WIDEO
#KPlive: Komu wolno żyć w Polsce? Bikont | Gross | Smolar | Zaremba | Prowadzenie: Sierakowski
03.11.2015
WIDEO
Ursus znaczy niedźwiedź. Film Jaśminy Wójcik o byłych ZPC Ursus i konieczności upamiętnienia ich historii
25.02.2015
WIDEO
Dr Thomas Palley: Milton Friedman’s Capture of Economics: Exposing the Role of Ideology in Theory
04.02.2015