Fotorelacja: Cichy pogrzeb nauki

Fot. Michał Wende, Alicja Czyczel, 11.06.2015

10 czerwca 2015 r. spod bram Uniwersytetu Warszawskiego wyruszyła „czarna procesja”, która udała się pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Celem manifestacji było zaprotestowanie przeciwko prowadzonej w ostatnich latach polityce Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Postulaty uczestników „czarnej procesji” :

 

1. Uniezależnienie finansowania uniwersytetów od liczby studentów

Dzięki temu niż demograficzny może być szansą na poprawę jakości kształcenia. Studenci będą mogli pracować w mniejszych grupach. Wykładowcy będą mieli więcej czasu na przygotowanie się do zajęć. Ograniczenie pensum da kadrze naukowej możliwość  poświęcania więcej czasu na badania i własny rozwój.

 

2. Wiedza to nie towar

Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej postuluje zmianę sposobu oceniania badań oraz wprowadzenie innych mierników oceny projektów badawczych dla nauk ścisłych i humanistycznych. Należy odbiurokratyzować uniwersytet i zmniejszyć ilość pracy administracyjnej narzuconej kadrze akademickiej.

 

3. Nie tylko granty

Obecnie granty są najważniejszym źródłem finansowania badań naukowych. 10 proc. naukowców zgarnia 90 proc. puli grantowej. KKHP postuluje zmniejszenie udziału grantów na rzecz stabilnego finansowania wydziałów uniwersyteckich.

 

4. Samorządy i organizacje pozarządowe partnerem uniwersytetów

Obecnie ustawowo jedynym partnerem programowym uniwersytetów są firmy. KKHP postuluje współpracę uniwersytetów z samorządami, NGO-sami i związkami zawodowymi.

 

5. Realny wzrost finansowania nauki

Obecnie poziom finansowania nauki kształtuje się na poziomie 0,43% PKB. Rząd obiecał wzrost finansowania do 2% PKB do końca dekady. KKHP proponuje urealnić ten postulat do 1,2% PKB (z czego 800 milionów złotych jest potrzebnych już w roku 2016) oraz przekazywanie większej ilości środków na utrzymanie infrastruktury niż na jej budowę (fenomen pustych laboratoriów).

 

 

Czytaj także:
Ewa Graczyk: Społeczeństwo, głupcze
Przemysław Czapliński: Kryzys jako szansa. Wykład okupacyjny
Agnieszka Wiśniwska: Vivat academia!
Maciej Gdula: Czekanie się skończyło
Veronika Pehe: Studenci UW – nie jesteście sami!
Mikołaj Bendyk: Nic o nas bez nas!
Borys Jastrzębski: Jak uchwalić studentom regulamin (bez ich udziału)
Maciej Gdula: Uniwersytet to nie firma!
Sławomir Sierakowski: Piszesz czy płacisz?